Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.050

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 631 від 07.06.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тиравської Юлії Василівні на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Нетяженко Василь Захарович – д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри проведевтики внутрішньої медицини №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Мальчевська Тетяна Йосипівна – д.мед.н., доцент,  професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Алтуніна Наталія Валеріївна – д.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Єна Лариса Михайлівна  – д.мед.н., професор, керівник відділу клінічної та епідеміологічної кардіології ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Опонент: Шумаков Валентин Олександрович – д.мед.н., професор, керівник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеско»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Тиравська Юлія Василівна

Захист відбудеться 25 червня 2021 р. о 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії