Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.049

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 631 від 07.06.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стриги Олени Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фармація».

 

Голова ради: Ніженковська Ірина Володимирівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Полова Жанна Миколаївна – д.фарм.н., професор, завідувач кафедри аптечної та промислової технології ліків НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Карпюк Уляна Володимирівна – д.фарм.н., доцент, професор кафедри фармакогнозії та ботаніки НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Половко Наталя Петрівна – д.фарм.н., професор, професор кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету МОЗ України

Опонент: Єрмоленко Тамара Іванівна  – д.фарм.н., професор, професор кафедри фармакології та медичної рецептури Харківського Національного медичного університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Стрига Олена Анатоліївна

Захист відбудеться 22 червня 2021 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Наказ про видачу диплома доктора філософії