Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.047

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 631 від 07.06.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Майбородіної Діани Дмитрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія».

 

Голова ради: Борисенко Анатолій Васильович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Канюра Олександр Андрійович – д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Яковенко Людмила Миколаївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Трубка Ірина Олександрівна – д.мед.н.,  доцент,  завідувач кафедри стоматології дитячого віку НУОЗ імені П.Л. Шупика МОЗ України

Опонент: Копчак Оксана Вікторівна – д.мед.н., доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ПВНЗ «Київський медичний університет»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Майбородіна Діана Дмитрівна

Захист відбудеться 29 жовтня 2021 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії