Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.045

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №566 від 24.05.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сергієнко Тамари Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

 

Голова ради: Стучинська Наталія Василівна – д.пед.н., професор, професор кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Пельо Ігор Михайлович – д.мед.н., професор, професор кафедри гігієни та екології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Голік Олена Валентинівна – к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Лучанінова Ольга Петрівна – д.пед.н., професор, професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України

Опонент: Мельнік Наталія Іванівна – к.пед.н., доцент, доцент кафедри іноземної філології Національного авіаційного університету

 

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Сергієнко Тамара Володимирівна

Захист відбудеться 16 червня 2021 р. о 14.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Наказ про видачу диплома доктора філософії