Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.044

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №494 від 30.04.2021з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кучеренко Інни Іванівнина здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

 

Голова ради:Стучинська Наталія Василівна – д.пед.н., професор, професор кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Ніженковська Ірина Володимирівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент:Рева Тетяна Дмитрівна – д.пед.н., професор, професор кафедри медичної та загальної хімії НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент:Сліпухіна Ірина Андріївна – д.пед.н., професор, головний науковий співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України»

Опонент: Спірін Олег Михайлович – д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН, проректор з наукової роботи та цифровізації Державний заклад вищої освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Кучеренко Інна Іванівна

Захист відбудеться 16 червня 2021 р. о 12.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника 1

Висновок наукового керівника 2

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Наказ про видачу диплома доктора філософії