Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.043

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 494 від 30.04.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Клос Людмили Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

 

Голова ради: Стучинська Наталія Василівна – д.пед.н., професор, професор кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Рева Тетяна Дмитрівна – д.пед.н., професор, професор кафедри медичної та загальної хімії, декан фармацевтичного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Мельник Валентина Володимирівна – к.мед.н., доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Карташова Любов Андріївна – д.пед.н., професор заступник директора з дистанційного навчання ЦІПО Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

Опонент: Давтян Лена Левоновна – д.фарм.н., професор, професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Клос Людмила Миколаївна

Захист відбудеться 17 червня 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії