Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.042

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 494 від 30.04.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Благун Софії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 494 від 30.04.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Благун Софії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

 

Голова ради: Філоненко Мирослава Мирославівна – д.психол.н., професор, професор кафедри загальної і медичної психології, декан медико-психологічного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Литвиненко Ніна Павлівна – д.філол.н., професор завідувач кафедри україністики НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Голік Олена Валентинівна – к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Морзе Наталія Вікторівна – член-кореспондент НАПНУ,  д.пед.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Гринченка

Опонент: Мельник Наталія Іванівна – д.пед.н., доцент, доцент кафедри іноземної філології Національного авіаційного університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Благун Софія Сергіївна

Захист відбудеться 8червня 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпуса за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Наказ про видачу диплома доктора філософії