Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.041

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 494 від 30.04.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тарасенко Оксани Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Лизогуб Віктор Григорович – д.мед.н., професор завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Губська Олена Юріївна – д.мед.н., професор завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Бичков Олег Анатолійович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Станіславчук Микола Адамович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Опонент: Дорофєєв Андрій Едуардович – д.мед.н., професор, професор кафедри терапії Національний університет охорони здоров‘я України імені П.Л.Шупика

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Тарасенко Оксана Михайлівна

Захист відбудеться 7 червня 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії