Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.040

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №494 від 30.04.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Німцович Тетяні Іванівніна здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Нетяженко Василь Захарович -д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри проведевтики внутрішньої медицини №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Мальчевська Тетяна Йосипівна -д.мед.н.,доцент,професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Плєнова Ольга Миколаївна – к.мед.н., доцент, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Корнацький Василь Михайлович – д.мед.н., професор заступник директора по науково-клінічнійроботі ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. Стражеска М.Д.»

Опонент: Батушкін Валерій Володимирович- д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб ПВНЗ Київський медичний університет

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Німцович Тетяна Іванівна

Захист відбудеться 27 травня 2021 р. о 9.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії