Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.036

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 414 від 13.04.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Купкіної Анни Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Педіатрія».

 

Голова ради: Березенко Валентина Сергіївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Починок Тетяна Вікторівна – д.мед.н., професор, професор кафедри педіатрії № 1 ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Марушко Юрій Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії  післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Уманець Тетяна Рудольфівна – д.мед.н., ст.н.с., головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей, ДУ «ІПАГ ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

Опонент: Бекетова Галина Володимирівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Купкіна Анна Василівна

Захист відбудеться 14 травня 2021 р. о 9:00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії