Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.035

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 398 від 01.04.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тимошенко Ірини Олексіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Чайковський Юрій Богданович – д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Хайтович Микола Валентинович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Кобиляк Назарій Миколайович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри ендокринології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Маєвський Олександр Євгенійович – д.мед.н., професор завідувач кафедри клінічної медицини Навчально-науковий центр “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Опонент: Гумінський Юрій Йосипович – д.мед.н., професор проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Тимошенко Ірина Олексіївна

Захист відбудеться 27 вересня 2021 р. о 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок кафедри

Висновок про наукову новизну

Лист МОН

Лист СВР

Лист голови СВР від 30.04.21

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії