Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.033

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №280 від 03.03.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Моцак Тетяни Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Кондратюк Віталій Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Мальчевська Тетяна Йосипівна – д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Крамарьова Вікторія Нилівна – д.мед.н., професор, професор кафедри  внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Воронков Леонід Георгійович – д.мед.н., професор, керівник відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»

Опонент: Жарінов Олег Йосифович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри функціональної діагностики НУОЗУ ім. П.Л. Шупика

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Моцак Тетяна Михайлівна

Захист відбудеться 26 квітня 2021 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії