Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.032

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №237 від 19.02.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Павловського Леоніда Леонідовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Лизогуб Віктор Григорович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №4НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Комісаренко Юлія Ігорівна – д.мед.н.,  професор, завідувач кафедри ендокринології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент:Мойсеєнко Валентина Олексіївна – академік АН ВО України, д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент:Мороз Лариса Василівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Опонент: Сірчак Єлизавета Степанівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хворобУжгородського національного  університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Павловський Леонід Леонідович

 

Захист відбудеться 18 березня 2021 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відеозапис офіційного захисту

Аудіозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії