Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.030

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №1502 від 04.12.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алудвана Махмуда Бассама на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Кондратюк Віталій Євгенович –  д. мед. н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Мойсеєнко Валентина Олексіївна – д.мед.н., професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Михальчишин Галина Петрівна – к.мед.н., доцент кафедри ендокринології НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Опонент: Зінич Олеся Вадимівна – д.мед.н., завідувач відділу вікової ендокринології та клінічної фармакології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Опонент: Григор’єва Наталія Вікторівна – д.мед.н., головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології  НАМН України»

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Алудван Махмуд Бассам

Захист відбудеться 26 січня 2021 р. о 09.30 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії