Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.029

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №1502 від 04.12.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Славінської Валентини Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Яковенко Людмила Миколаївна –  д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ імені О.О. Богомольця  МОЗ України

Рецензент Борисенко Анатолій Васильович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Коваль Ольга Іванівнад.мед.н., доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України

Опонент: Трубка Ірина Олександрівна – д.мед.н., доцент, завідувач кафедри стоматології дитячого віку НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України

Опонент: Копчак Оксана Вікторівна – д.мед.н., доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ПВНЗ «Київський медичний університет».

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Захист відбудеться 29 січня 2021 р. о 09.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Здобувач Славінська Валентина Василівна

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відео офіційного захисту

Аудіо офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії