Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.026

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №1502 від 04.12.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ліходієвського Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Мельник Наталія Олексіївна – д.мед.н., професор, професор кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент:  Сокуренко Людмила Михайлівна – д.мед.н., професор, професор кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Медведєв Володимир Вікторович – д.мед.н., доцент, професор кафедри нейрохірургії НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Опонент: Геращенко Сергій Борисович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Івано-Франківського Національного медичного університету МОЗ України

Опонент: Скибо Галина Григорівна – д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач відділу цитології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Ліходієвський Володимир Володимирович

Захист відбудеться 25 січня 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії