Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.025

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №1502 від 04.12.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кузьмінця Андрія Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Яременко Олег Борисович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Кондратюк Віталій Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Чернявський Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Опонент: Гріднєв Олексій Євгенович – д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу вивчення захворювань органів травлення ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»

Опонент: Головач Ірина Юріївна – д.мед.н., професор, керівник центру ревматології Клінічна лікарня “Феофанія” ДУС

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Кузьмінець Андрій Анатолійович

Захист відбудеться 26 січня 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії