Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.024

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України  № 1502 від 04.12.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Корольової Христини Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»

 

Голова ради: Левицький Анатолій Феодосійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент Бензар Ірина Миколаївна – д.мед.н., доцент, професор кафедри дитячої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Безродний Борис Гаврилович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Опонент: Гуч Алла Олексіївна д.мед.н., ст.н.с. провідний науковий співробітник, відділ променевої та функціональної діагностики Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України

Опонент: Дядик Олена Олександрівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Корольова Христина Олександрівна

Захист відбудеться 27 січня 2021 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії