Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.022

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №1472 від 26.11.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Цимбалюка Ярослава Віталійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради:  Чайковський Юрій Богданович – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Сокуренко Людмила Михайлівна – д.мед.н., професор, професор кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Мельник Наталія Олексіївна – д.мед.н., професор, професор кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Страфун Сергій Семенович – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки ДУ «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України», професор кафедри травматології та ортопедії №2 НМАПО ім. П.Л. Шупика

Опонент: Борисенко Олег Миколайович – д.мед.н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Цимбалюк Ярослав Віталійович

Захист відбудеться 18 грудня 2020 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії