Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.021

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1392 від 09.11.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коломієць Тетяни В’ячеславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

 

Голова ради: Стучинська Наталія Василівна, д.пед.н., професор, професор кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики НМУ імені О.О.Богомольця МОЗ України

Рецензент: Ніженковська Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, професор завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії НМУ імені О.О.Богомольця МОЗ України

Рецензент: Рева Тетяна Дмитрівна, д. пед. наук, професор, професор кафедри медичної та загальної хімії НМУ імені О.О.Богомольця МОЗ України

Опонент: Лавриш Юліана Едуардівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри   англійської мови технічного спрямування №2 Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

 

Опонент: Мельник Наталія Іванівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри іноземної філології Національного авіаційного університету

 

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Коломієць Тетяна В’ячеславівна

Захист відбудеться 15 грудня 2020 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії