Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.020

СПЕЦАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.003.020

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1392 від 09.11.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Марценковського Дмитра Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради:  Чабан Олег Созонтович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Хаустова Олена Олександрівна, д.мед.н., професор, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Абдряхімова Ціра Борисівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О. О. Богомольця МОЗ України

Опонент:. Логановський Костянтин Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач відділу радіаційної психоневрології Інституту клінічної радіології ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України”

Опонент: Пілягіна Галина Яківна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Марценковський Дмитро Ігорович

Захист відбудеться 16 грудня 2020 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії