Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.019

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1392 від 09.11.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Петрової Анни Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Мойсеєнко Валентина Олексіївна, академік АН ВО України, д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Комісаренко Юлія Ігорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Михальчишин Галина Петрівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри ендокринології НМУ імені О. О. Богомольця МОЗ України

Опонент: Шатило Валерій Броніславович, д.мед.н. професор, заступник директора з наукової та лікувально-організаційної роботи ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Опонент: Дудар Ірина Олексіївна, д.мед.н., професор, завідувач відділу еферентних технологій ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Петрова Анна Сергіївна

Захист відбудеться 17 грудня 2020 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії