Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.018

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1392 від 09.11.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кузьміної Анни Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Венцківська Ірина Борисівна, д.м.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

 

Рецензент: Загородня Олександра Сергіївна, д.м.н., доцент, доцент кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

 

Рецензент: Бурка Ольга Анатоліївна, к.м.н., доцент, доцент кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

 

Опонент: Косей Наталія Василівна, д.м.н., професор, головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Державної установи “Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка  О. М. Лук’янової НАМН України

 

Опонент: Педаченко Наталія Юріївна, д.м.н., професор,  професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Кузьміна Анна Володимирівна

Захист відбудеться 23 грудня 2020 р. о 9.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії