Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.017

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 1392від 09.11.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тишко Катерини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Венцківська Ірина Борисівна, д.м.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Диндар Олена Анатоліївна, д.м.н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Рецензент: Бенюк Василь Олексійович, д.м.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Опонент: Назаренко Лариса Григорівна, д.м.н., професор, завідувач кафедри генетики, акушерства, гінекології та медицини плода Харківської медичної  академії післядипломної освіти МОЗ України

Опонент: Вдовиченко Юрій Петрович, д.м.н., професор, перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Тишко Катерина Миколаївна

Захист відбудеться 23 грудня 2020 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відео офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії