Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.012

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 947 від 22.07.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бєлікової Юлії Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Нетяженко Василь Захарович, д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України завідувач кафедри  пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Кондратюк Віталій Євгенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Рецензент: Мальчевська Тетяна Йосипівна, д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Опонент: Батушкін Валерій Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб ПВНЗ Київський медичний університет

 

Опонент: Казаков Юрій Михайлович д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини) Української медичної стоматологічної академії

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Бєлікова Юлія Олегівна

Захист відбудеться 15 вересня 2020 р. об 11.00 в аудиторії №1 санітарно-гігієнічного корпусу за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплому