НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПОДЯКА БІБЛІОТЕКИ

16.04.2015

Наукова бібліотека Університету щиро дякує завідувачу кафедри  загальної хірургії №1, професору О.І. Дронову та колективу очолюваної ним кафедри за  подарований навчальний  посібник «Тестові завдання з курсу загальної хірургії» / О.І. Дронов, І.О. Ковальська, О.А. Скомаровський, І.Л. Насташенко, А.І. Горлач, С.В. Земсков (300 прим.)
Збірник тестових завдань складається з 837 тестових завдань до 6 змістовних модулів з загальної хірургії. Кожне тестове завдання відтворює конкретний випадок, що може трапитись лікарю в практичній роботі. Завдання побудовані подібно тестам з Кроку -1 та Кроку-2.
Подарований Вами навчальний посібник надасть неоціненну допомогу в теоретичній і практичній підготовці студентів.

scan30_001[1]