НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ПОПОВА

30.03.2015

28 березня 2015 року після важкої хвороби пішов з життя академік ВШ України, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та соціології Національного медичного університету О.О. Богомольця ПОПОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE[1]

 

Попов Микола Васильович народився 11 квітня 1930 року в с. Борівське Лисичанського району Луганської області. У 1949 році вступив на філософський факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова, який закінчив 1957 року за спеціальністю «Філософія». Спочатку Микола Васильович викладав у вузах Києва, а з 1973 року почав працювати в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, де 35 років очолював кафедру філософії, з серпня 2008 року — по лютий 2015 р. працював професором кафедри філософії та соціології.

Упродовж двадцяти років М.В. Попов здійснював керівництво роботою Методологічної ради професорів медичного університету, яка обговорювала актуальні питання розвитку медицини та вищої медичної школи, був членом Президії та академік-секретарем Відділення філософії Академії наук вищої освіти України та членом ряду вчених та спеціалізованих рад.

Широко відомі науковій спільноті філософсько-методологічні праці М.В.Попова з медичної аксіології, науково-медичної і філософської гносеології, філософії медицини, біоетики та ін. Лише за останні роки свого життя М.В.Попов видав монографії та підручники: «Аксіологія і медицина», «Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми», «Філософія релігії», «Філософія» тощо. Останньою роботою науковця і педагога був навчальний посібник «Логіка», рекомендований МОН України для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації (2015 р.).

За роки своєї плідної науково-педагогічної діяльності професор М.В. Попов виховав великий загін лікарів і працівників охорони здоров’я України та зарубіжних країн. Вагомим внеском у розвиток вітчизняної культури та освіти міжнародних зв’язків стали переклади М.В. Поповим українською мовою творів О. Хайама, Гафіза, Сааді, Румі, Ібн Сіни, В.Висоцького, Р.Гамзатова. Його неодноразово відзначали багатьма нагородами та грамотами, зокрема, нагородою Володимира Великого Академії наук вищої освіти України; медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» Академії наук вищої освіти (2006 р.); орденом Михаїла Архистратига (2005 р.); медаллю Івана Крип’якевича Академії наук вищої освіти (2010 р.); дипломом Міністерства охорони здоров’я України «За вагомий внесок у розвиток біоетики в Україні» (2008 р.); Почесною грамотою Президії Національної академії медичних наук України «За визначний внесок у розвиток філософських проблем медицини, підготовку наукових і лікарських кадрів і в зв’язку з 80-річчям від дня народження» (2010 р.) та ін.

Світла пам’ять про фундатора кафедри філософії, видатного вченого та педагога Попова Миколу Васильовича назавжди залишиться в наших серцях.