НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АНОНС: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР “ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ”

17.03.2015

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

I Відкритий науково-практичний семінар

 

ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ

19 березня 2015 року, м. Київ, Україна

 

ВЕКТОРИЗАЦІЯ ІНГІБІТОРАМИ HLDE­КІНАЗИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛІКІВ У КЛІТИНАХ ГРАМ­НЕГАТИВНИХ БАКТЕРІЙ

VECTORIZATION BY HLDE-KINASE INHIBITORS TO INCREASE GRAM-NEGATIVE INTRACELLULAR DRUG CONCENTRATION

Макаренков М.А./ Makarenkov M.A

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕТИЧНИХ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ У НОВІТНІЙ ТЕРАПІЇ ПСОРІАЗУ ЗВИЧАЙНОГО

THE PROBLEMS OF SYNTHETIC CORTICOSTEROID USE IN CONTEMPORARY TREATMENT OF PSORIASIS VULGARIS

Плешакова О.В. / Pleshakova O.V.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

 

ВПЛИВ КРІОТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ КОРТИЗОЛУ В КРОВІ

THE EFFECT OF CRYOTHERAPY ON THE BLOOD CORTISOL LEVELS

Булатецька А.М. / Bulatetska A.M.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

 

ОПОЛІСКУВАЧІ ДЛЯ РОТА У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ТЕРАПІЇ РАКУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

MOUTHWASH IN PREVENTION AND TREATMENT OF ORAL CANCER

Гайипова Д.Д. / Gaiypova D.D.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

 

CУЧАСНІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ НА ОСНОВІ ТРОМБІНУ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

MODERN HEMOSTATIC COATINGS BASED ON TROMBIN: FUTURE PROSPECTS OF USE IN UKRAINE

Клименко В.О. / Klymenko V.O.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ У ТРЕНУВАННІ КІКБОКСЕРІВ

EFFICACY OF SPORTS NUTRITION IN KICKBOXING

Плоткін Д.Р. / Plotkin D.R.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

 

БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ АУТИЗМУ

BIOCHEMICAL ASPECTS IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Вантух Р.А. / Vantukh R.A.

Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

 

YKL­40 – НОВИЙ БІОМАРКЕР У ДІАГНОСТИЦІ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ТА ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

YKL­40 – A NEW BIOMARKER IN CARDIOVASCULAR AND CANCER DISEASES DIAGNOSTICS

Лазько Н.В. / Lazko N.V.

Науковий керівник: к.б.н., ас. А.А. Бевза

 

ВИВЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ 5-ФЛУОРУРАЦИЛУ МІЖ ЕРИТРОЦИТАМИ ТА ПЛАЗМОЮ КРОВІ

Солдатков І.Ю. / I. Soldatkov

Науковий керівник: асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії

Сташкевич М.А.

 

СУЧАСНІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ

MODERN HEMOSTATIC AGENTS OF LOCAL ACTION

Дубенко Д.Є./Dubenko D.

Науковий керівник: к.х.н., ас.Юрженко Н.М.

 

ВПЛИВ ЛАКТАТУ НА АДЕНОЗИНДЕЗАМІНАЗУ ПРИ ПЕРЕБІГУ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

THE INFLUENCE OF LACTATE ON ADENOSINEDEAMINASE IN CANCER DISEASES

Кекконен Є.Ю, Рудікова В.В. / E. Kekkonen, V. Rudikova

Науковий керівник: к.х.н., доц. Скоробогатова З.М.

 

Генетичні аспекти схильності до цукрового діабету

Genetic aspects of predisposition to diabetes

Гусєва А.Є./Guseva A.Y.

Науковий керівник: к.х.н., доц. Скоробогатова З.М.

 

Реплікація і протекція теломер

Replication and protection of telomeres

Мисинчук Н.І. / Mysynchuk N.I.

Науковий керівник: к.х.н., доц. Скоробогатова З.М.

 

Інгібування ADA-опосередкованого метаболізму кордиципіну природніми субстанціями

Inhibition of adenosine deaminase ADA-mediated metabolism of cordycepin by natural substances

Ізмайлова О.Б./ Ismailova O.B.

Науковий керівник: к.х.н., доц. Скоробогатова З.М.

 

Гомоцистеїн як фактор ризику ішемічної хвороби серця

Homocysteine as a risk factor for the ischaemic heart disease

Фещенко О.О./ Feshchenko O.O.

Науковий керівник: к.х.н., доц. Скоробогатова З.М.

 

ВПЛИВ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ТЕЛОМЕРАЗИ

НА РОЗВИТОК ДЕЯКИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У

ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

THE REACTION OF ENZYMATIC TELOMERASE ACTIVITY ON DEVELOPMENT OF SOME PATHOLOGICAL PROCESSES IN THE HUMAN BODY

Барановський Т. П. / T. Baranovskyi

Науковий керівник: д.м.н., професор Гайова Л. В.

 

Молекулярно-клітинні механізми підвищення теплопродукції при захворюванні гіпертиреозом

Торосян Ншан

Науковий керівник: к.б.н., доц. Гладчук А.Б.

 

Найпоширеніша фальсифікація якості молока: метод вияву в домашніх умовах

Фоменко К.С., Лучко А.С.

Науковий керівник: к.б.н., ас. Михайлова А.Г.