НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

28.02.2013

На кафедрі менеджменту охорони здоров’я 27 лютого 2015 року вперше відбулося вручення 10 керівникам закладів охорони здоров’я дипломів про підготовку за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

Даний диплом підтверджує рівень підготовки, що відповідає освітнім вимогам до посад начальників управлінь, служб охорони здоров`я, керівників закладів охорони здоров`я, які надають високоспеціалізовану (третинну) медичну допомогу.
Керівники закладів охорони здоров`я пройшли навчання за очно-заочною формою за 18-місячною навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров`я України у 2010 році.

Впродовж навчання слухачі отримали теоретичні знання та практичні навички з питань менеджменту, маркетингу, інформаційного та організаційного менеджменту, економіки та фінансів, управління якості медичної допомоги, медичного страхування та доказової медицини, медичного законодавства та права, управління персоналом.

Кожен слухач підготував дипломний проект, який було присвячено актуальним питанням медичної галузі. Найвищу  оцінку викладачів отримала дипломна робота завідувача організаційно-методичного відділу Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Святошинського району Олександра Володимировича Короткого на тему «Роль мотивації праці в менеджменті персоналу в умовах сучасної медичної практики», начальника Київського обласного центру медичної статистики Олександра Петровича Дикуна на тему «Організація запровадження первинної медико-санітарної допомоги в Україні на сучасному етапі» та начальника відділу медичного страхування, матеріального та кадрового забезпечення Департаменту охорони здоров`я КОДА Романа Миколайовича Ісаєнка на тему «Управління кадрами в системі охорони здоров`я України (на прикладі Київської області)».

Наступний набір курсантів на цикл перепідготовки за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров`я» відбудеться 1 вересня 2015 року.