НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ РЕКТОРУ ЛУГАНСЬКОГО ДМУ ІВЧЕНКУ ВАЛЕРІЮ КОСТЯНТИНОВИЧУ

19.12.2014
З глибоким сумом колектив Національного медичного університету імені О.О. Богомольця дізнався про непоправну втрату – передчасну смерть ректора Луганського державного медичного університету, видатного діяча вищої медичної освіти та науки, талановитого організатора сфери охорони здоров’я, доктора медичних наук, професора
ІВЧЕНКА ВАЛЕРІЯ КОСТЯНТИНОВИЧА
Він народився 28 вересня 1948 року в м. Макіївка Донецької області. У 1972 році закінчив лікувальний факультет Луганського медичного інституту. Після його закінчення був направлений на кафедру травматології, ортопедії та військово-польової хірургії, на якій послідовно обіймав посади старшого лаборанта, асистента, доцента, професора і завідувача кафедри. Під час роботи в університеті працював на різних адміністративних посадах: заступником декана лікувального факультету, деканом педіатричного, лікувального та факультету іноземних студентів, проректором по роботі з іноземними студентами, проректором з навчальної роботи. У 2003 році Валерій Костянтинович Івченко обирається ректором Луганського державного медичного університету.
У 1984 році захистив кандидатську дисертацію «Профилактика и лечение гнойных осложнений в ране при открытых диафизарных переломах длинных трубчатых костей с местным применением электромагнитного поля», а в 1993 – докторську дисертацію «Патогенетическое обоснование пункционных костнопластических операций и иммунокоррекция при костных кистах и фиброзной остеодисплазии у детей».
В.К. Івченко пріоритетну увагу приділяв таким новітнім розробкам у травматології і ортопедії, як ендопротезування великих суглобів, остеосинтез системою АО, блокуючий остеосинтез. Ним розроблені сучасні методики заповнення дефектів кісток біологічним гідроксиапатитом. Один із перших в Україні розробив способи малоінвазивного пункційного лікування такої поширеної патології, як кісти кісток, що позбавило багатьох дітей від тяжких оперативних втручань.
Валерій Костянтинович Івченко був автором чисельних монографій, навчальних посібників, наукових праць, винаходів, очолював Асоціацію ортопедів-травматологів Луганської області, був членом правління Асоціації ортопедів-травматологів України, головним редактором «Українського журналу екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва», членом редколегії часопису «Ортопедия, травматология и протезирование».
Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора В.К. Івченка відзначена присудженням йому звання «Заслужений діяч науки і техніки України», нагородженням Державною премією України у галузі науки і техніки, Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я України, Луганської обласної державної адміністрації.
Пішов у вічність Ректор та Учитель, чуйна, талановита та щиросердечна людина, яка все своє життя присвятила найблагороднішій праці – вихованню та навчанню не одного покоління лікарів та провізорів для України і багатьох країн світу. Яскраве та прекрасне життя Валерія Костянтиновича було до останку присвячене людям.
Академічна спільнота Національного медичного університету імені О.О. Богомольця висловлює глибокі співчуття родині, близьким покійного, його науковій школі, викладацькому та студентському колективам Луганського державного медичного університету.
Світла пам’ять про видатного вченого та прекрасну людину назавжди збережеться у серцях усіх, хто його знав.