НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

4 грудня 2014 року в конференц-залі кафедри Травматології та ортопедії відбулося розширене засідання Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя разом з Товариством молодих вчених та спеціалістів

04.12.2014
4 грудня 2014 року в конференц-залі кафедри Травматології та ортопедії відбулося розширене засідання Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя разом з Товариством молодих вчених та спеціалістів, а також з редакційною колегією журналу “Український науково-медичний молодіжний журнал”, представниками Профкому студентів та студентського Парламенту під керівництвом наукового консультанта СНТ, професора Олександра Анатолійовича Бур’янова.
На засіданні обговорили та ухвалили:
1) Шляхи розвитку студентського наукового товариства та товариства молодих вчених.
2) Налагодження та координування співпраці з Профкомом студентів та студентським Парламентом для інформування студентів про заплановані наукові в університеті та в Україні в цілому.
3) Поетапний шлях розвитку науково-практичного рецензованого видання «Український науково-медичний молодіжний журнал»
4) Проведення анкетування серед студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з метою отримання інформації, щодо бачення студентами можливої мотивації та заохочення для роботи в товаристві.
5) Координування зв’язків голів відділень (членів Ради СНТ) зі старостами студентських наукових гуртків відповідних кафедр.
6) Забезпечити постійний пошук та участь у грантових програмах, стажуванні, міжнародних фондах.