НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

22.11.2014

Газета «Урядовий кур’єр» (21 листопада 2014 року, п’ятниця, №217, стор.14) надрукувала інформацію МОЗ України про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

ПЕРШОГО ПРОРЕКТОРА З

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ

РОБОТИ (доктора наук, професора)

1 ст.

ПРОРЕКТОРА З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ

РОБОТИ ТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

(доктора наук, професора)

1 ст.

ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

1 ст.

ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР

Анатомії людини

1 ст.

Радіології та радіаційної медицини

1 ст.

Внутрішньої медицини № 3

1 ст.

Травматології та ортопедії

1,5 ст.

Патологічної анатомії

2 ст.

Оперативної хірургії та топографічної

анатомії

1 ст.

Урології

1 ст.

Гістології та ембріології

1 ст.

Педіатрії № 4

1 ст.

Фтизіатрії та пульмонології

1 ст.

Дитячих інфекційних хвороб

1 ст.

Хірургії № 3

1 ст.

Гігієни праці і професійних хвороб

1 ст.

Загальної хірургії № 2

1 ст.

Педіатрії № 3

1 ст.

Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

1 ст.

Фізіології

1 ст.

Загальної і медичної психології та педагогіки

0,25 ст.

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР

Патофізіології

2 ст.

Педіатрії № 1

3 ст.

Хірургії № 1

1 ст.

Хірургії № 2

1 ст.

Внутрішньої медицини № 1

4 ст.

Філософії та соціології

1,25 ст.

Травматології та ортопедії

1 ст.

Інфекційних хвороб

2 ст.

Патологічної анатомії

1 ст.

Загальної хірургії № 1

1,5 ст.

Дерматології та венерології

0,5 ст.

Акушерства і гінекології № 3

1 ст.

Внутрішньої медицини № 2

2 ст.

Урології

1 ст.

Хірургії № 4

1 ст.

Офтальмології

0,75 ст.

Біоорганічної та біологічної хімії

1 ст.

Гістології та ембріології

3 ст.

Внутрішньої медицини № 4

1 ст.

Педіатрії № 2

0,5 ст.

Комунальної гігієни та екології людини з секцією

дітей та підлітків

2 ст.

Гігієни та екології

3 ст.

Мікробіології, вірусології і імунології

2 ст.

Медичної і біологічної фізики

0,5 ст.

Епідеміології

1 ст.

Педіатрії № 3

1 ст.

Медичного та фармацевтичного права

0,5 ст.

Латинської мови

1 ст.

Фізичної реабілітації та спортивної медицини

1 ст.

Терапевтичної стоматології

2 ст.

Стоматології

9 ст.

Фармакогнозії та ботаніки

1 ст.

Медичної інформатики та комп'ютерних технологій навчання

1 ст.

Фізіології

1 ст.

Загальної і медичної психології та педагогіки

1,25 ст.

АСИСТЕНТІВ КАФЕДР

Патофізіології

1 ст.

Анатомії людини

2 ст.

Радіології та радіаційної медицини

1 ст.

Педіатрії № 1

3 ст.

Внутрішньої медицини № 1

1 ст.

Травматології та ортопедії

1 ст.

Неврології

1 ст.

Загальної хірургії № 1

2 ст.

Дерматології та венерології

0,5 ст.

Внутрішньої медицини № 2

1 ст.

Оперативної хірургії та топографічної анатомії

1 ст.

Урології

0,75 ст.

Біоорганічної та біологічної хімії

2 ст.

Гістології та ембріології

2 ст.

Внутрішньої медицини № 4

1,5 ст.

Дитячої хірургії

2 ст.

Педіатрії № 2

3 ст.

Педіатрії № 4

1 ст.

Дитячих інфекційних хвороб

0,25 ст.

Організації охорони здоров'я та соціальної

медицини

1 ст.

Мікробіології, вірусології і імунології

2 ст.

Загальної хірургії № 2

1,75 ст.

Педіатрії № 3

1 ст.

Клінічної імунології та алергології з

секцією медичної генетики

0,5 ст.

Фізичної реабілітації та спортивної медицини

1 ст.

Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої

хірургії дитячого віку

1 ст.

Стоматології

2 ст.

Організації та економіки фармації

1 ст.

Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

4,5 ст.

Клінічної фармакології та клінічної фармації

1 ст.

Ендокринології

1 ст.

Фізіології

2,5 ст.

Психіатрії та наркології

1 ст.

СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР

Патофізіології

1 ст.

Медичного та фармацевтичного права

0,5 ст.

Іноземних мов

1 ст.

Медичної та загальної хімії

2 ст.

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР

Філософії та соціології

1,25 ст.

Україністики

2 ст.

Фізичного виховання і здоров'я

1 ст.

Загальної і медичної психології та педагогіки

1 ст.

Термін конкурсу – місяць із дня оголошення.

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою:

01601 м .Київ-1, бульвар Т.Шевченка 13, відділ кадрів,

т.234-60-74.