НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА

20.11.2014
19 листопада 2014 р. виповнилося 85 років з дня народження та 65 років трудової діяльності випускника (1952 р.) санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця, учня академіка О.М.Марзеєва (завідувача кафедри комунальної гігієни Київського медичного інституту в 1944-1956 р.р.) та професора Р.Д.Габовича (завідувача кафедри комунальної гігієни в 1960-1968 р.р., кафедри загальної гігієни в 1968-1979) Київського медичного інституту ім.. О.О. Богомольця), професора Іллі Ісайовича Нікберга. Ще студентом він приймав активну участь у науковій діяльності, протягом трьох років навчання в Київському медичному інституті був головою студентського факультетського наукового товариства та старостою наукового гуртка кафедри комунальної гігіени, яким керував О.М.Марзеев. За порадою і підтримкою останнього свою професійну науково-практичну діяльність розпочав у якості лікаря з комунальної гігієни міської санепідстанції у м. Макіївці (1952-1956). За сприяння О.М.Марзеева, професорів Д.М.Калюжного та В.М.Жаботинського, підготував та захистив у Харківському медичному інституті кандидатську дисертацію «Гігієнічне дослідження та досвід оздоровлення атмосферного повітря у районі пекококсового виробництва». З 1956 по 1964 рр. працював у НДІ епідеміології, мікробіології та гігієни (Молдова), де створив та очолював лабораторію радіаційної гігієни, завідував відділом гігієни. У 1964 р. на запрошення проф. Р.Д. Габовича переходить на науково-викладацьку працю асистентом кафедри комунальної гігієни, з 1969 р. доцентом кафедрі загальної гігієни КМІ. За майже 35 років праці у КМІ (наразі НМУ імені О.О.Богомольця) виявіив себе як ініціативний науковець, педагог-методист та вихователь студентської молоді. Здійснив вагомі наукові дослідження з проблем лікарняної гігієни . Ініціював проведення у Києві двох науково-практичних конференцій з питань проектування та експлуатації лікувально-профілактичних закладів, редагування та видання збірників праць цих конференцій. На кафедрі загальної гігієни виконав перші наукові дослідження у галузі гігієнічних проблем медичної геліометеорології. Ці дослідження були узагальнені у виданнях: «Вопросы больничной гигиены», «Гигиена больниц», «Гелиометеотропные реакции человека» та інших. Загалом І.І. Нікберг є автором, або співавтором та укладачем більш як 600 наукових та науково-популярних публікацій, у т.ч. 25 книжкових. Понад 20 років керував циклами підвищення педагогічної кваліфікації викладачів гігієни вищих медичних закладів та медичних училищ. Активно залучав до наукової праці студентів, багато з яких у подальшому стали кандидатами та докторами наук, професорами. У 1966-2000 рр. працював професором, завідувачем кафедри гігієни та екології людини у медичному інституті Української асоціацїї народної медицини, написав підручники «Радіаційна гігієна» (1999) та «Гігієна з екологією людини»(2001). І.І.Нікберг добре відомий також своєю працею у галузі профілактичної діабетології. Після виходу на пенсію, за сімейними обставинами переїхав на постійне місце проживання до Австралії. Попри пенсійний вік, у співробітництві з українськими та російськими колегами продовжує активну творчу діяльність, за останні 5 років надрукував українською та російською мовою у Києві, Москві, Санкт-Петербурзі, Донецьку, Івано-Франківську, Краснодарі та Сіднеї більш як 80 статей та 6 книжок. У 2014 р. вийшла з друку його книга «Очерки профилактической медицины».  
          Багаторічна плідна діяльність І.І. Нікберга отримала достойне науково-професійне та громадське визнання. Він є доктором медичних наук, професором, членом Міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності людини, членом-кореспондентом Російської академії природознавства. Удостоєний почесних звань Лауреата Державної премії України, «Відмінника освіти України», «Засновника наукової школи», «Ветерана праці СРСР». Є членом Міжнародної федерації та Української Спілки журналістів, почесним членом Української та Австралійської діабетичних асоціацій. За версією Австралійської громадської організації «Шалом» отримав почесне звання «Людина року – 2009» у номінації «Література та журналістика». Ми вітаємо одного з відомих та знаних вихованців нашого університету з почесним ювілеєм, та щиросердно бажаємо йому подальших років активного життя.
      Деканат, вчена рада та профспілкове бюро медичного факультету № 4, колективи кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей і підлітків, кафедри гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця