НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПОДЯКА БІБЛІОТЕКИ ПРОФЕСОРУ П.Д. ФОМІНУ

21.10.2014
Приємно, що дарувати книги бібліотеці Університету стало доброю традицією.
Серед видань, що надійшли до книжкового фонду  наукової бібліотеки  є підручник «Перша долікарська допомога» /П.Д.Фомін, Т.Д.Никула, В.О.Мойсеєнко, П.В.Іванчов у кількості 200 примірників, передані  завідувачем кафедри хірургії №3, головним хірургом МОЗ України, академіком НАМН України, доктором медичних наук, професором Петром Дмитровичем Фоміним.
У підручнику викладені короткі відомості про основні захворювання хірургічного, терапевтичного та суміжного профілю, їх діагностику та першу долікарську допомогу, методику виконання відповідних маніпуляцій. Подання матеріалу сприяє полегшенню його засвоєння під час аудиторної, самостійної підготовки та роботи біля ліжка хворого.
Колектив наукової бібліотеки, студенти НМУ щиро дякують академіку Петру Дмитровичу Фоміну за даровані книги.