НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КНК (КЛУБ НАУКОВОГО КІНО) ЗАПРОШУЄ

03.09.2014
“Один раз побачити краще, ніж сто разів прочитати, або тисячу разів почути” – девіз Клубу Наукового Кіно (КНК), проекту, що допоможе студенту і викладачу побачити клітину з середини, поглянути в минуле та осягнути майбутнє. Висока якість відеоматеріалів відкриває глядачам віртуальний простір, розширює можливість напівреально «доторкнутися» до об’єктів, які існують “на папері”, відстежити зміни у досліджуваних системах.
Засідання клубу відбуваються раз на місяць, про час та місце повідомляється завчасно. Зазвичай, розміщується в інтернеті повідомлення про проведення засідання за два-три тижні до початку, а за тиждень і на рекламних дошках.
Засідання проводяться в одній з лекційних аудиторій Університету. Регламент засідання може варіювати від однієї до півтори години. Члени КНК намагаються створити дружню атмосферу, з мінімальною кількістю формальностей. Кожне засідання складається з двох частин: презентація статей та перегляд фільму. Ідею з презентації статей запозичено у західних університетів, де студентство практикує огляд наукових публікацій у форматі «один студент – одна стаття». Переваги такого підходу – у мінімальній кількості часу, яку витрачає студент на підготовку доповіді. Доповідь звичайно будується на ілюстраціях з мінімальною кількістю тексту. Така практика є дуже продуктивною. Інформація швидко засвоюється як оратором, так і глядачем. Друга частина засідання присвячена перегляду документального кіно по темі засідання.
В інтернеті існує спільнота клуба за посиланням http://vk.com/public_k_n_k, тут розміщується вся інформація про клуб, його мету та заходи, також завантажуються корисні відеоматеріали з різноманітних тем та посилання на корисні публікації.
Клуб тісно співпрацює із студентським науковим товариством імені О.А. Киселя. Також планується проведення спільних заходів із науковими гуртками університету. Задача Клубу – залучення студентів до наукового простору, поштовх до нових ідей, культивування задоволення від розумової праці. Особлива увага Клубу приділяється студентам молодших курсів. Через різноманіть тем, їх різностороннє викладення, Клуб  зможе задовольнити достатньо широке коло студентів. На засідання КНК будуть запрошуватися провідні вчені та спеціалісти із дослідних установ, що дасть змогу почути їх думку з поставленої проблеми, та надасть можливість присутнім поспілкуватися із гостем. Така співпраця дозволить налагодити зв’язки між студентами та науковцями, що допоможе розвитку науки в Університеті, у майбутньому зможе надати достатню кількість кадрів у дослідницькі інститути та створити конкурентний відбір, який у свою чергу підвищить якість наукових кадрів.

новини та події НМУ імені О.О.Богомольця

новини та події НМУ імені О.О.Богомольця

новини та події НМУ імені О.О.Богомольця

новини та події НМУ імені О.О.Богомольця