НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

БІБЛІОТЕКА ПОВІДОМЛЯЄ

08.09.2014
Щиро дякуємо  за доброчинність   завідувачу   кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії, декану фармацевтичного факультету, доктору медичних наук, професору   Ірині  Володимирівні Ніженковській    за  подарований науковій бібліотеці НМУ базовий підручник   «Біологічна і біоорганічна хімія»  у 2 кн./ кол.авт.;  за ред. чл.-кор. НАМН України, професора Б.С.Зіменковського, професора І.В. Ніженковської .- Кн.1. : Біоорганічна хімія» / {Б.С.Зіменковський, В.А.Музиченко, І.В.Ніженковська, Г.О.Сирова}  в кількості 80 примірників.
 На основі сучасних засад  теоретичної органічної хімії  в книзі викладено будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини.
Подароване видання  буде корисним  для студентів  та викладачів   вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівнів акредитації  і  значно збагатить книжковий фонд  бібліотеки.
                                                                                   Адміністрація бібліотеки

новини та події НМУ імені О.О.Богомольця