НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

30 травня по 3 червня 2014 р. у місті Амстердам (Нідерланди) відбувся 51-й конгрес Європейської Ренальної Асоціації та Європейської Асоціації діалізу і трансплантації

04.08.2014
51-й конгрес Європейської Ренальної Асоціації та Європейської Асоціації діалізу і трансплантації
30 травня по 3 червня 2014 р. у місті Амстердам (Нідерланди) відбувся 51-й конгрес Європейської Ренальної Асоціації та Європейської Асоціації діалізу і трансплантації.Цього року багато уваги було приділено фундаментальним питанням виникнення захворювань нирок, нормальній фізіології та патофізіології, гострому пошкодженню нирок, діалізу та трансплантації нирок, а також кардіо-васкулярним ризикам та легеневій гіпертензії при прогресуванні хронічної ниркової недостатності. Загалом рамках Конгресу відбулося 50 симпозиумів, 32-і вільних дискусійних сесії, було заслухано понад 150 усних доповідей, 31 виступ експертів з міні-лекціями.
У відкритті Конгресу взяли участь: його президент Piter M. Ter Wee та президент ERA-EDTA Raymond Vanholder. Принагідно, що Європейська Ренальна Асоціація та Європейська Асоціація діалізу і трансплантації (ERA-EDTA) була створена в 1964 році саме в місті Амстердам (Нідерланди). Понад 50 років тому був вперше створений реєстр хворих, що потребують замісної терапії – renal replacement therapy.  Під головуванням Michal Nowicki (Lodz, Poland) та Goce Spasovski (Scopje, F.Y.R of Macedonia) відбулася сесія, присвячена хронічним хворобам нирок, заслухано лекцію про нові механізми та роль FGF-23 в прогресуванні хвороб нирок. Також на сесії було заслухано 5 доповідей молодих вчених, трьом з яких (представникам Канади та Іспанії) було вручено нагороди за вагомий внесок в розвиток нефрології. До речі,  Goce Spasovski є членом редколегії щорічника «Актуальні проблеми нефрології» (головний редактор – почесний член – Senior member ERA-EDTA проф. Т.Д. Никула) НМУ  імені О.О. Богомольця, який цього року ввійшов до переліку фахових видань МОН України.
На конгресі увага присутніх була акцентована на проблемі надмірної ваги тіла та ожирінню як домінуючим факторам загрози виникнення епідемії хронічної хвороби нирок, тканинним adipose-цитокінам, ліпідним токсинам тощо. Мені випала висока честь взяти участь у роботі Генеральної Асамблеї ERA-EDTA і подякувати керівництву за те, що за останні 2 роки найбільша кількість освітніх Європейських (СМЕ) курсів – п’ять – відбулася в Україні. І вітчизняні нефрологи мали змогу почути відомих міжнародних спікерів у Києві та Ірпені. Цього року з заключними звітами у зв’язку з закінченням терміну перебування на керівних посадах в ERA-EDTA звітували: D. Fouque, J. Cannata, C Wanner, які свого часу відвідали Україну. Тривалими оплесками присутні дякували професору R. Vanholder за проведену роботу. До адміністративного офісу ERA-EDTA на 2015-2018рр. були номіновані: M. Ketteler (Germany), Ziad Massy (France), які теж нещодавно знайомили нефрологів Києва та області з новими клінічними рекомендаціями по веденню нефрологічних хворих. Серед претендентів на пост голови одного з профільних комітетів, крім представників Франції, Бельгії, Іспанії та Угорщини, була рекомендована Jolanta Malyszko (Poland), яка восени минулого року брала участь у V з’їзді нефрологів України. Генеральна Асамблея прийняла ряд поправок та доповнень до конституції ERA-EDTA, зокрема, надання більших прав і привілеїв для Honorary та Senior member (надання принт-копій, безкоштовного членства і першочергових публікацій в міжнародних нефрологічних журналах). В перспективі роботи ERA-EDTA – залучення молоді до участі в програмі Young Nephrologists Platform.
У рамках Конгресу відбулося 20 СМЕ – медичних освітніх курсів. Серед них – «Терапевтична стратегія при високому ризику кардіо-васкулярної смертності у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю», «Судинні доступи – ключ до покращення ведення гемодіалізних хворих», «Уремічні токсини – вода, сіль та інші», розглядалися питання ведення хворих на перитонеальному діалізі, особливості ренальної денервації, гісто-морфологічні аспекти тощо.
На відкритті Конгресу були представлені дві оригінальні лекції «Вода для життя і її резерви в космосі» (Bernard Foing) та «Дефіцит води: факти і вимисли» (Arjen de Vries), що ще раз підкреслило важливість функції виведення та циркуляції рідини в організмі. Зважаючи на складні нині події, що відбуваються, надзвичайно зворушливим було те, як у програмній лекції Arjen de Vries вказав на солідарність з Україною (див. фото).
Організаційним комітетом 51-го Європейського Конгресу було відібрано лише 3 доповіді від України – одна від Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та дві – від співробітників ДУ «Інститут нефрології АМН України». Нами було підсумовано багаторічні дослідження з проблеми ендотеліальної дисфункції і ризик-факторів у недіабетичних пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю, що викликало жвавий інтерес у слухачів.
Участь у роботі 51-го Європейського конгресу нефрологів буде корисною для оптимізації роботи Київського міського центру нефрології та діалізу, який є складовою частиною клінічної бази кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Наші пропозиції дозволять вітчизняним і зарубіжним клініцистам краще лікувати нефрологічних хворих. Результатом участі в роботі конференції буде також покращення викладання пропедевтичної нефрології.

новини та події НМУ імені О.О.Богомольця

новини та події НМУ імені О.О.Богомольця