НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

10-11 квітня 2014 року в НМУ імені О.О.Богомольця було проведено щорічну VIII науково-практичну конференцію студентів та молодих учених

12.04.2014
10-11 квітня 2014 року в НМУ імені О.О.Богомольця було проведено щорічну  VIII науково-практичну конференцію студентів та молодих учених з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології», організатором якої стало студентське наукове товариство медико-психологічного факультету.
На конференцію завітали студенти та молоді науковці з України, Росії, Білорусі та Молдови. Учасники обговорювали чимало питань: психологія у медичній практиці; особливості професійної діяльності медичних психологів; нові методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації в медичній психології; проблеми підготовки професійного розвитку медичних психологів; здоров’я як системне поняття в медичній практиці; соціально-психологічні чинники захворювань; психологічні особливості соматичних захворювань особистості; психосоматичний підхід в медичній психології; психологічні та патопсихологічні особливості в клінічній практиці; психологічні питання лікувальної взаємодії; синдром емоційного вигорання у медичних працівників; нові види психокорекції та психотерапії у медичній психології. Варто відзначити чималу зацікавленість в участі не лише студентів-психологів, але й студентів медичних факультетів, які взяли за пріоритет у дослідженнях мультидисциплінарний  підхід в лікуванні хворих.
За матеріалами конференції підготовлено понад 60 наукових статей та тез, кожен учасник отримав сертифікат участі, а 6 найкращих робіт були відзначені дипломами з відзнакою (1 місце – Дорохіна А.Ю. «Цукровий діабет як психосоматичне захворювання»; 2 місце – Антонюк Ю.В. «Психоемоційний стрес як активатор розвитку пухлинного процесу» та Хмель О.О. «Дослідження впливу медіа-середовища на процеси формування соціальних ролей у дітей та підлітків»; 3 місце – Ассонов Д.О. «Особливості розвитку просторового сприймання студентів факультету образотворчих мистецств», Лукіянчук В.А. «Характер прояву емоційного виснаження лікаря в умовах професійної діяльності» та Ворона Р.М. «Психоемоциональное состояние женщин репродуктивного возраста, которые страдают сальпинго-офоритом»). На другий день бажаючі долучилися до майстер-класів, які проводилися випускниками медико-психологічного факультету, з метою особистісного та професійного розвитку фахівців з медичної психології.