НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Науковий молодіжний захід Трикутний стіл …

17.12.2013
 Науковий молодіжний захід Трикутний стіл
«Профілактика серцево-судинних захворювань. Бігом від інфаркту»,
присвячений 100-річчю з дня народження Миколи Амосова.
17 грудня 2013 року на базі Національного медичного університету був проведений науковий молодіжний захід «Трикутний стіл», який вже став традиційним науковим форумом молоді в нашому університеті. Чергове засідання було присвячене 100-річчю з дня народження відомого вченого Миколи Амосова, який був не тільки  неперевершеним хірургом, а й відомим письменником, громадським діячем, філософом, інженером-кібернетиком, учителем, валеологом.  «Профілактика серцево-судинних захворювань. Бігом від інфаркту» – саме так звучала назва наукового заходу, де обговорювалась  надзвичайно актуальна медична і соціальна проблема сучасного суспільства, зумовлена широкою розповсюдженістю захворювань серцево-судинної системи та високий показник смертності, особливо в Україні. Для критичної оцінки ефективності проведеного засідання були запрошені експерти трикутного столу, відомі вчені-лікарі: член-кореспондент НАМН України,д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2  К.М. Амосова; член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Терапія», завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 В.З. Нетяженко, д.м.н., професор, лауреат Державної премії України, Завідувач кафедри гігієни харчування С.Т. Омельчук. Модератором засідання був голова Ради Товариства молодих вчених і спеціалістів університету Владислав Мороз.
Завданням наукового форуму було обговорення актуальних проблем первинної профілактики серцево-судинних захворювань серед молоді та пошук нових сучасних методів запобігання виникненню даного виду патологій. На засіданні був використаний інтегративний підхід до вирішення питання, тобто проблему обговорювали не тільки медики, а й інші учасники трикутного столу, які безпосередньо чи опосередковано причетні до розробки методів профілактики та їх реалізації. Так у обговоренні прийняли участь: головний спеціаліст Департаменту освіти і науки КМДА Зелений В.А., начальник інформаційно-пропагандистського відділу ВЦФЗН «Спорт для всіх» Жданова Ю.П., представник волонтерського руху «Академія здорових серця», заступник директора гімназії-інтернату для дітей із серцево-судинними захворюваннями Сватко Г.В., президент Всеукраїнського студентського союзу “Студент за кордоном” Булаєв Дмитро та безпосередні суб’єкти, на кого направлена профілактична робота – молодь, яка була представлена як студентами НМУ, так і студентами інших вузів (КПІ, КНУ імені Т.Г Шевченка, НАКККІМ та ін.). Молоді вчені НМУ імені О.О. Богомольця: аспірант кафедри внутрішньої медицини №2 І.Ю. Кацитадзе, асистент кафедри неврології, к.м.н. А.О. Волосоцець та асистент кафедри загальної та медичної психології та педагогіки Б.С. Божук  у своїх доповідях висвітлили сучасний стан та медичні аспекти проблеми серцево-судинних захворювань. Представники запрошених організацій доповіли про роботу, яка проводиться на сьогодні, щодо профілактики виникнення серцево-судинної патології та проблеми, перешкоджаючі покращення результатів цієї роботи. Студенти-учасники трикутного столу висловили свій погляд на причини незадовільних результатів профілактичних програм, які реалізовуються.
Одним із основних завдань засідання стало визначання мотиваційних факторів, що спонукатимуть молодь дотримуватися норм здорового життя, виконувати рекомендації щодо попередження виникнення серцево-судинних захворювань. Саме це питання стало приводом для жвавого обговорення та дискусії, в якій взяли участь усі учасники та гості засідання, більшість – були саме студенти.
Для підведення підсумків наукового форуму було оголошено резолюцію трикутного столу, обговорення якої вирішено вести через електронний ресурс молодих вчених НМУ. Важливим результатом проведеного заходу стало рішення про створення ініціативної групи в складі Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ, що буде спрямована на реалізацію резолюції трикутного столу з профілактики серцево-судинних захворювань серед молоді.
Робота наукового форуму була позитивно оцінена його експертом членом-кореспондентом НАМН України, професором Катериною Миколаївною Амосовою, також наголосивши на значній актуальності обговорюваної проблеми, висловила свій погляд на сучасні підходи до реалізації програм з профілактики серцево-судинних захворювань та сподівання на подальшу активну роботу молоді в напрямку вирішення обговорюваної проблеми.