НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

26.09.2013

На ім’я ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, академіка НАМН України, професора В.Ф. Москаленка надійшов лист наступного змісту