НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

20.09.2013
XV СІДЕЛЬНИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ
 
19-20 вересня 2013 року у Харкові відбулася XV щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» – Сідельниківські читання.
 
Цьогорічний педіатричний форум у зв’язку з 85-річчям від дня народження видатного українського вченого, клініциста і педагога – члена-кореспондента АМН СРСР, РАМН, НАН та АМН України, професора Віктора Михайловича Сідельникова проходив у його рідному місті.
У роботі форуму взяли участь понад 600 педіатрів та сімейних лікарів з усіх областей України. На засіданнях було обговорено пріоритетні завдання педіатричної науки у  контексті реформування галузі охорони здоров'я, питання догляду за здоровою дитиною та її вигодовування, проблеми діагностики, лікування та профілактики поширених захво­рювань дитячого віку.
Конференцію було відкрито привітаннями від Міністерства охорони здоров’я України, Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Харківського національного медичного університету.
З програмною доповіддю «Пріоритетні завдання педіатричної науки в контексті реформування галузі охорони здоров'я» (автори: О.К. Толстанов, М.С. Осійчук, В.Ф. Москаленко, О.П. Волосовець, А.В. Терещенко) виступив заступник Директора Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки – начальник відділу освіти та науки МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець. У доповіді було наголошено на великому значенні безперервного професійного розвитку дитячих та сімейних лікарів для розв’язання актуальних проблем медицини дитинства, якісного виконання завдань з розбудови галузі, які визначені керівництвом країни.
З великою увагою численна аудиторія прослухала наукові доповіді академіка НАМН України, професора В.Г.  Майданника, члена-кореспондента НАМН України, професора О.Я. Гречаніної, члена-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця, члена-кореспондента НАМН України, професора М.Л. Аряєва.
У роботі Читань взяли участь Головні позаштатні спеціалісти МОЗ України професори Л.І. Чернишова, С.О. Крамарьов, О.Г. Шадрін, Г.В. Бекетова, В.Ф. Лапшин. Під головуванням Головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Дитяча кардіоревматологія», члена-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця було організовано окреме секційне засідання «Актуальні питання дитячої кардіоревматології».  На секційному засіданні «Впровадження результатів наукових досліджень в практику» були докладно проаналізовані фрагменти дисертаційних досліджень, зокрема, молодих науковців НМУ імені О.О. Богомольця.
У цілому, було проведено 4 пленарних засідання, 3 наукових симпозіуми, 2  секційних засідання та методична нарада з викладання педіатрії, які охопили більше 100 усних доповідей та цілу низку стендових повідомлень.
21 вересня 2013 року відбулася науково-методична нарада з актуальних питань викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах МОЗ України. Зокрема, під час наради було обговорено сучасні стандарти підготовки лікарів, звіти завідувачів опорними кафедрами педіатрії.
Сідельниківські читання несуть велику виховну та освітню функцію для сучасного покоління дитячих та сімейних лікарів. Вони спрямовані на вирішення сучасних проблем медицини дитинства нашої держави.