НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

15.05.2013
НАРАДА-СЕМІНАР З ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
 
15 травня 2013 року на базі Київського національного університету будівництва і архітектури під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки Євгена Миколайовича Суліми відбулася нарада-семінар голів та секретарів вчених рад Центрального регіону з питань удосконалення атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
В нараді-семінарі взяли участь представники усіх спеціалізованих рад Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Відкрив нараду-семінар голова Ради ректорів  вищих навчальних закладів Київського вузівського центру, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Петро Мусійович Куліков з побажаннями плідної роботи.
Перший заступник Міністра освіти і науки Євген Миколайович Суліма повідомив, що в Україні захищаються понад 9 тисяч дисертаційних робіт щороку, з них – понад 8 тисяч на здобуття наукового ступеня кандидата наук, і 800-900 – на здобуття наукового ступеня доктора наук. «Ми повинні забезпечити глибинні зміни у питання підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», – заявив Євген Миколайович, а також підкреслив необхідність приведення до відповідності та оновлення паспортів спеціальностей, оптимізації мережі спеціалізованих вчених рад, ефективне оприлюднення результатів дисертаційних досліджень, зокрема, шляхом розміщення публікацій дисертантів у зарубіжних наукових виданнях та ін. Як зазначив Перший заступник Міністра, необхідним є задоволення реальних потреб держави у висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних працівниках, необхідно відстежувати новітні тренди у розвитку світової науки та враховувати їх у дослідницьких процесах, кожен науковець повинен прискіпливо ставитися до власного дослідження. «Спеціалізованим вченим радам і всім учасникам атестаційного процесу з урахуванням сказаного слід буде предметніше та принциповіше підходити до оцінки дисертаційних робіт здобувачів оскільки кожний суттєвий прорахунок у їхній роботі, що негативно вплинув на якість дисертаційного дослідження буде тягти за собою відповідні санкції аж до закриття спеціалізованих вчених рад та позбавлення права участі в атестації вчених», – наголосив Євген Миколайович.
Під час наради-семінару також виступили Директор державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАПН України», академік НАН України Валерій Михайлович Геєць; директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України Олександр Любимович Копиленко; ректор Київського національного торгово-економічного університету, дійсний член НАПН України Анатолій Антонович Мазаракі.
На завершення наради-семінару директор Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України Віктор Дмитрович Бондаренко відповів на питання присутніх.