НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

29.04.2013
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР З ІНФЕКЦІЙНОЇ
ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ
 
27 квітня 2013 року в аудиторії №1 морфологічого корпусу НМУ під егідою Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся регіональний науково-практичний семінар для педіатрів та сімейних лікарів «Проблемно орієнтований підхід до інфекційної патології у дітей».
Відкриваючи семінар, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти НМУ професор О.М. Науменко зупинився на сучасних досягненнях Університету та передав слухачам вітання від ректора, академіка НАМН України, професора В.Ф. Москаленка і побажання плідної праці. Перший заступник директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації В.В. Залеська підкреслила велике значення семінару для безперервного професійного розвитку лікарів.
Із програмною доповіддю виступив заступник директора Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки – начальник відділу освіти та науки МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець. Були визначені пріоритетні завдання педіатричної науки та практики в контексті реформування галузі охорони здоров’я. У межах Європейського тижня імунізації було зроблено акцент на роль імунопрофілактики у дітей. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби» професор С.О. Крамарьов підкреслив роль медичних працівників у поінформованості населення про захист від інфекційних хвороб за допомогою вакцин, які щорічно рятують життя мільйонів осіб у всьому світі.
Великий інтерес аудиторії викликали лекції завідувача кафедри педіатрії №2, члена-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця з пацієнт-орієнтованого підходу до проблеми кашлю у дітей, завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ професора С.О. Крамарьова з інфекційної діареї у дітей, завідувача кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» професора О.Є. Абатурова з профілактики інфекційних захворювань дитячого віку. Професор кафедри педіатрії №2 НМУ імені О.О. Богомольця С.П. Кривопустов прочитав ґрунтовні лекції з ускладнень нежиті в дитячому віці, з проблеми коморбідних станів при інфекціях у дітей, а також провів майстер-клас для лікарів з раціональної антибіотикотерапії. Наприкінці лектори відповіли на численні запитання аудиторії.
Слухачі подякували керівництву Університету та лекторам за організацію і проведення цього науково-освітнього семінару.