НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

22.04.2013
Післядипломна підготовка лікарів-інтернів на кафедрі неврології
 
Серед кафедр нервових хвороб вищих навчальних медичних закладів України кафедра неврології Національного медичного університету займає провідне місце. Вона має глибокі історичні коріння. В цьому році колектив кафедри буде святкувати 110 – річний ювілей. Наукові інтереси кафедри традиційно охоплюють широке коло питань клінічної неврології: церебро-васкулярні, демієлінізуючі захворювання, хвороби периферичної нервової системи.
Одним із пріоритетних напрямків навчального процесу на кафедрі є післядипломна підготовка лікарів – інтернів. Традиційно для читання лекцій та проведення практичних занять для лікарів інтернів залучають досвідчених викладачів.   Більше 15 років в цьому напрямку працює чудовий педагог, доцент, кандидат медичних наук  Ілляш Т.І.. 
Заняття інтернів проходять під пильним наглядом завідувача кафедри, професора  Соколової Л.І. Лариса Іванівна постійно цікавиться, як проходить навчання, а також допомагає у розборі незрозумілих тем та складних завдань.
На сьогоднішній день наставниками лікарів-інтернів є професор Мяловицька Олена Анатоліївна та доцент Матюшко Микола Григорович. Вони намагаються допомогти  лікарям-інтернам пізнати глибини непростої науки -неврології. Під час очного циклу всі інтерни щоденно займаються з викладачами. Зранку лікарі – інтерни беруть участь в огляді пацієнтів, що перебувають на стаціонарному лікуванні в І, ІІ неврологічних відділеннях та відділенні розсіяного склерозу Міської клінічної лікарні №4 м. Києва, який відбувається на чолі з професором чи доцентом кафедри неврології   та завідуючими відділень.   Під час таких оглядів лікарі – інтерни мають  змогу спостерігати як здійснюється правильний збір анамнезу, неврологічний огляд, постановка діагнозу та призначається відповідне лікування. Після цього вони опановують знання на лекціях та практичних  заняттях, яке обов'язково складається з теоретичної та практичної частини. Спільно із керівником інтерни обговорюють  питання топічної діагностики та типові неврологічні захворювання. Для закріплення  матеріалу  вони вирішують  ситуаційні задачі та тести. Особлива увага та більша частина заняття приділяється клінічному розбору пацієнтів. Далі лікарі-інтерни самостійно оглядають  хворих, оцінюють їх неврологічний статус, ставлять  топічний діагноз, визначають  подальшу тактику і лікування.  В подальшому обговорюють з викладачами конкретні випадки, уточнюють особливості лікування.
Завдяки добре організованій структурі занять на кафедрі, кожна тема стає зрозумілою та добре запам'ятовується. Дуже важливим є те, що лікарі-інтерни безпосередньо спілкуються з пацієнтами, що перебувають на стаціонарному лікуванні.  Важливим аспектом такого навчання є те, що під час післядипломної освіти лікарі – інтерни самостійно виконують неврологічні огляди.
Кожен день, проведений на кафедрі,  сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу та опануванню навичок справжнього лікаря-невролога.