НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

01.04.2013

На ім'я Ректора Університету, академіка НАМН України В.Ф. Москаленка надійшов лист наступного змісту: