НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

19.06.2012

Річний план закупівель

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на 2012 рік

ЄДРПОУ 02010787

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело

фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

(тис. грн.)

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

 

 

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових котирувань)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Послуги з передавання даних і повідомлень

Код ДК – 64.20.1

Телекомунікаційні послуги

1134

Державні кошти

417,897

(чотириста сімнадцять

тисяч вісімсот дев’яносто

сім грн)

в т.ч ПДВ 69,649

(шістдесят дев ять тисяч шістсот сорок дев’ять

грн )

Закупівля в одного учасника

грудень

2011

АГР Подорожний Ю.К.

 

Послуги з розподілу води код ДК -41.00.2

1162

Державні кошти

1489,780

(один мільйон чотириста вісімдесят дев’ять тисяч

сімсот вісімдесят

грн) в т.ч ПДВ 248,297

(двісті сорок вісім тисяч двісті дев’яносто сім грн

Закупівля в одного учасника

грудень

2011

АГР Подорожний Ю.К.

 

Електрична енергія код ДК – 40.10.1

1163

Державні кошти

3381,275

(три мільйони триста вісімдесят одна тисяча

двісті сімдесят п’ять грн)

в т.ч ПДВ 563,545

(п’ятсот шістдесят три тисячі п’ятсот сорок п’ять грн)

Закупівля в одного учасника

грудень

2011

АГР Подорожний Ю.К.

 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) код ДК -40.30.1 (постачання теплової енергії у виді гарячої води на опалювальні потреби і гаряче водопостачання)

1161

Державні кошти

6583,890

(шість мільйонів п’ятсот вісімдесят три

тисячі вісімсот дев’яносто

грн)

в т.ч ПДВ 1097,315

(один мільйон дев’яносто сім тисяч триста п'ятнадцять

грн )

Закупівля в одного учасника

грудень

2011

АГР Подорожний Ю.К.

 

Папір для графічних робіт некрейдовий

код ДК – 21.12.1 ( Папір та картон)

 

1131

Державні кошти

341,00

(триста сорок одна тисяча)

в т.ч. ПДВ 58,333 (п’ятдесят вісім тисяч триста тридцять три грн)

Відкриті торги

лютий-квітень

ПФВ

Коновалова Л.В.

Проректор з науково-педагогічної роботи Яворовський О.П.

 

Послуги з друкування книг, періодичних видань Код – 22.22.3

(1 лот – виготовлення та придбання навчальних посібників, збірок лекційних курсів та практичних занять;

2 лот – виготовлення та придбання наочних матеріалів за дисциплінами;

3 лот – виготовлення та придбання журналів, матеріалів до вченої ради;

4 лот – виготовлення та придбання студентських науково-практичних журналів)

 

 

1134

 

Державні кошти

1000,00

1 лот – 350,00

(триста п’ятдесят тисяч) т.ч. ПДВ 58,333 (п’ятдесят вісім тисяч триста тридцять три грн)

2 лот – 120,00

(сто двадцять тисяч) т.ч. ПДВ 20,00 (двадцять тисяч грн)

3 лот – 310,00

(триста десять тисяч) т.ч. ПДВ 51,667 (п’ятдесят одна тисяча шістсот шістдесят сім грн)

4 лот – 220,00

(двісті двадцять тисяч) в т.ч. ПДВ 36,667 (тридцять шість тисяч шістсот шістдесят сім грн.)

Відкриті торги

лютий-березень

Відділ з гуманітарної освіти та виховання

Цехмістер Я.В.

 

 

Продукція друкована інша Код – 22.22.1

(1 лот – виготовлення та придбання інформаційно-роздаткового матеріалу;

2 лот – виготовлення та придбання інформаційних стендів, плакатів, постерів, панно)

1131

Державні кошти

530,00

1 лот – 360,00

(триста шістдесят тисяч) в т.ч. ПДВ 60,00 (шістдесят тисяч грн.)

2 лот – 170,00

(сто сімдесят тисяч грн.) в т.ч. ПДВ 28,333 (двадцять вісім тисяч триста тридцять три грн.)

Відкриті торги

лютий-березень

Відділ з гуманітарної освіти та виховання

Цехмістер Я.В.

 

 

Продукти нафтоперероблення рідкі Код ДК – 23.20.1

(Бензин та дизельне паливо)

 

1131

Державні кошти

268,00

(двісті шістдесят вісім тисяч) в т.ч. ПДВ 44,667 (сорок чотири тисячі шістсот шістдесят сім гри )

Відкриті торги

лютий-березень

АГР Подорожний Ю.К.

Зав. господарством гаражу Пустовіт В.А.

 

Капітальний ремонт санітарно-гігієнічного корпусу (холу, роздягальні та вхідної групи)

2133

Державні кошти

 600,00

(шістсот тисяч) в т.ч. ПДВ 100,00 (сто тисяч грн)

Відкриті торги

квітень

АГР Подорожний Ю.К.

 

Капітальний ремонт 1-го поверху адміністративного корпусу НМУ ім. О.О. Богомольця

2133

Державні кошти

2 250,00

(два мільйони двісті п’ятдесят тисяч) в т.ч. ПДВ 375,00 (триста сімдесят п’ять тисяч грн)

Відкриті торги

квітень

АГР Подорожний Ю.К.

 

Капітальний ремонт 2-го поверху морфологічного корпусу НМУ ім. О.О. Богомольця

2133

Державні кошти

4200,00

(чотири мільйони двісті тисяч) в т.ч. ПДВ 700,00 (сімсот тисяч грн)

Відкриті торги

квітень

АГР Подорожний Ю.К.

 

Капітальний ремонт стоматологічних класів

2133

Державні кошти

1200,00

(один мільйон двісті тисяч) в т.ч. ПДВ 200,00 (двісті тисяч грн)

Відкриті торги

квітень-жовтень

АГР

Подорожний Ю.К.

 

Монтаж систем опалення, охолодження, вентиляції та кондиціонування повітря код ДК -45.33.1

(Монтаж систем центрального опалення (Підготовка до опалювального сезону)

 

 

 

1134

Державні кошти

470,00

(чотириста сімдесят тисяч) в т.ч. ПДВ 78,333 (сімдесят вісім тисяч триста тридцять три грн)

Відкриті торги

березень-червень

АГР

Подорожний Ю.К.

 

Приймачі телевізійні Код ДК – 32.30.2 (пристрої відео контрольні з монтажними роботами)

2110

1134

Державні кошти

241,00

(двісті сорок одна тисяча) в т.ч. ПДВ 40,167 (сорок тисяч сто шістдесят сім грн.)

Відкриті торги

квітень-грудень

Інформаційно-аналітичний відділ

Черкасов В. Г. Чалий К. О. Грузєва Т.С.

 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп’ютерної техніки Код ДК – 72.50.1 (Послуги з технічного обслуговування і ремонту копіювально – розмножувальних апаратів, багатофункціональних пристроїв, принтерів, персональних комп’ютерів, послуги з заправки і ремонту картриджів )

 

 

 

1134

Державні кошти

147,00

(сто сорок сім тисяч) в т.ч. ПДВ 24,50 ( двадцять чотири тисячі п’ятсот гри )

Запит цінових пропозицій

травень-липень

Інформаційно-аналітичний відділ

Грузєва Т.С.

 

Устаткування для автоматичного оброблення інформації

ДК -30.02.1

(комп’ютери)

 

1131

2110

Державні кошти

712,00

(сімсот дванадцять тисяч) в т.ч. ПДВ 118,667

( сто вісімнадцять тисяч шістсот шістдесят сім грн )

Відкриті торги

серпень-грудень

Інформаційно-аналітичний відділ

Грузєва Т.С.

 

Устаткування для автоматичного оброблення інформації

ДК -30.02.1

(Картриджі, тонери )

 

1131

 

Державні кошти

260,00

(двісті шістдесят тисяч) в т.ч. ПДВ 43,333 (сорок три тисячі триста тридцять три грн)

Відкриті торги

серпень-грудень

Інформаційно-аналітичний відділ

Грузєва Т.С.

 

Обладнання електроакустичне

код ДК -32.30.4

(Обладнання електроакустичне інше (презентаційний комплекс)

2110

Державні кошти

390,00

(триста дев’яносто тисяч) в т.ч. ПДВ 65,000 ( шістдесят п’ять тисяч)

Відкриті торги

серпень-грудень

Інформаційно-аналітичний відділ

Грузєва Т.С.

 

Послуги з розроблення пакетних програмних засобів Код ДК – 72.20.2

1134

Державні кошти

200,00

(двісті тисяч) в т.ч. ПДВ 33,333 ( тридцять три тисячі триста тридцять три грн.)

Запит цінових пропозицій

травень-грудень

Відділ комп’ютерних технологій навчання та ДО

Чалий К. О. Відділ з гуманітарної освіти та виховання

Цехмістер Я.В.

 

Послуги у сфері радіомовлення і телебачення Код ДК – 92.20.1 (виготовлення та розміщення відео та радіо сюжетів)

1134

Державні кошти

392,00

(триста дев’яносто дві тисячі) в т.ч. ПДВ 65,333 ( шістдесят п’ять тисяч триста тридцять три грн.)

Відкриті торги

травень-грудень

Відділ з гуманітарної освіти та виховання

Цехмістер Я.В.

 

Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання код ДК -30.01.2 (копіювальна техніка)

2110

Державні кошти

200,00

(двісті тисяч) в т.ч. ПДВ 33,333 ( тридцять три тисячі триста тридцять три )

Запит цінових пропозицій

серпень-грудень

Інформаційно-аналітичний відділ

Грузєва Т.С.

 

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна код ДК – 22.11.2 (Навчальні підручники)

2110

Державні кошти

2000,00

(два мільйони) без ПДВ

Відкриті торги

травень-грудень

Навчально-методичний відділ

Яворовський О.П.

 

Вироби з текстилю для домашнього господарства Код ДК – 17.40.1 (М ’ який інвентар)

 

1131

Державні кошти

300,00

(триста

тисяч) в т.ч. ПДВ 50,00 (п’ятдесят тисяч грн.)

Відкриті торги

червень –

грудень

АГР Подорожний Ю.К.

Федоренко А.І.

 

Меблі конторські та магазинні

Код ДК – 36.12.1

1131

Державні кошти

1218,00

(один мільйон двісті вісімнадцять

тисяч) в т.ч. ПДВ 203,00 (двісті три тисячі грн)

Відкриті торги

червень –

грудень

АГР Подорожний Ю.К.

декани факультетів

 

Роботи водопровідні та каналізаційні у гуртожитках НМУ ім. О.О. Богомольця Код ДК – 45.33.2

1134

Державні кошти

450,00

( чотириста п’ятдесят тисяч) в т.ч. ПДВ 75,0 (сімдесят п’ять тисяч грн)

Відкриті торги

травень-грудень

АГР

Подорожний Ю.К.

 

Лампи електричні Код ДК – 31.50.1

(лампи електричні, люстри ауд. №2 )

 

1131

Державні кошти

320,00

(триста двадцять тисяч) в т.ч. ПДВ 53,333 (п’ятдесят три тисячі триста тридцять три грн)

Запит цінових пропозицій

травень-грудень

АГР

Подорожний Ю.К.

 

Препарати фармацевтичні різні

Код ДК – 24.42.2

(Витратні матеріали медичного призначення)

 

 

 

1131

Державні кошти

700,00

(сімсот тисяч) в т.ч. ПДВ 116,667 (сто шістнадцять тисяч шістсот шістдесят сім грн)

Відкриті торги

червень-грудень

Декан стоматологічного факультету

Неспрядько В.П.

 

Елементи, кислоти та основи неорганічні

код ДК -24.13.1

(Продукти хімічні неорганічні основні (реактиви)

 

 

1131

Державні кошти

220,00

(двісті двадцять тисяч) в т.ч. ПДВ 36,667 (тридцять шість тисяч шістсот шістдесят сім грн)

Відкриті торги

липень-грудень

Декан фармацевтичного факультету Ніженковська І.В.,

 

 

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код ДК – 33.10.1 (апаратура стоматологічна та зуби)

1131

Державні кошти

231,00

(двісті тридцять одна тисяча) в т.ч. ПДВ 38,50 (тридцять вісім тисяч п’ятсот грн)

Відкриті торги

липень-грудень

Декан стоматологічного факультету

Неспрядько В.П.

 

Речовини та матеріали допоміжні Код ДК – 24.66.4 (пасти для виготовлення моделей та інші речовини, використовувані в стоматології )

1131

Державні кошти

151,00

(сто п’ятдесят одна тисяча) в т.ч. ПДВ 25,167 (двадцять п’ять тисяч сто шістдесят сім грн)

Запит цінових пропозицій

липень-грудень

Декан стоматологічного факультету

Неспрядько В.П.

 

Метали кольорові інші Код ДК – 27.45.3 (вироби з металокераміки)

1131

Державні кошти

120,00

(сто двадцять тисяч) в т.ч. ПДВ 20,00 (двадцять тисяч)

Запит цінових пропозицій

липень-грудень

Декан стоматологічного факультету

Неспрядько В.П.

 

Інше технічне скло Код ДК – 26.15.2 (посуд лабораторний)

1131

Державні кошти

200,00

(двісті тисяч) в т.ч. ПДВ 33,333 ( тридцять три тисячі триста тридцять три )

Запит цінових пропозицій

липень-грудень

Завідувач кафедри гігієни та екології Бардов В.Г.

 

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне код ДК -33.10.1 (Стоматологічні установки)

 

2110

Державні кошти

1200,00

(один мільйон двісті тисяч)

без ПДВ

Відкриті торги

червень-грудень

Декан стоматологічного факультету

Неспрядько В.П.

 

Коригування та доопрацювання проектно-кошторисної документації на стадії проектування "Робоча документація" Навчально-лабораторного комплексу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

2123

Державні кошти

2 198,026

(два мільйони сто дев’яносто вісім тисяч двадцять шість грн. 00 коп. )

 

Закупівля в одного учасника

липень-грудень

Проректор з економічних питань Кричевська О.Я.

 

Будівництво Навчально-лабораторного комплексу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2123

Державні кошти

290 784, 560

(двісті дев’яносто мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі п’ятсот шістдесят грн. 00 коп. )

Закупівля в одного учасника

липень-грудень

Проректор з економічних питань Кричевська О.Я.

 

Надання послуги з виконання функції замовника будівництва Навчально-лабораторного комплексу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2123

Державні кошти

4 105, 728

(чотири мільйони сто п’ять тисяч сімсот двадцять вісім грн. 00 коп. )

 

Закупівля в одного учасника

липень-грудень

Проректор з економічних питань Кричевська О.Я.

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.06.2012 р. № 10/12