НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

21.01.2013

На ім’я ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, академіка НАМН України, професора В.Ф. Москаленка надійшли листи-співчуття та телеграми-співчуття наступного змісту: