НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

12.12.2012
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДР
12 грудня 2012 року в морфологічному корпусі Студентським науковим товариством імені О.А. Киселя за підтримки адмінстрації університету впереше був проведений День відкритих дверей студентських наукових гуртків кафедр, метою якого було висвітлити науково-дослідну діяльність студентів-гуртківців, забезпечити інформованість широкого кола студентів про основні напрями та форми роботи на гуртках, мотивувати студентів молодших курсів до проведення наукових досліджень.
Студентський науковий гурток є першою школою майстерності і творчості на шляху до оволодіння бажаною спеціальністю, чудовою можливістю проявити організаторські здібності, оволодіти необхідними основами науково-дослідної методології. Саме на гуртку студент розвиває навички пошуку сучасної літератури, планування та побудови експерименту, формування клінічної групи, статистичної обробки даних, оформлення та опублікування реультатів досліджень. Тому, необхідно якомога більше студентів заохочувати і залучати до роботи в гуртках.
У заході взяли участь гуртки 35 кафедр університету, а також гурток лабораторії електронної мікроскопії Інституту проблем патології. Старости гуртків підготували інформаційні стенди та роздаткові матеріали і презентували їх протягом дня на виставці, що дало не тільки можливість обмінятися досвідом в організації роботи гуртків, а і ознайомитися із здобутками та нагородами студентів-гуртківців, що суттєво підвищило рейтинг найбільш активних гуртків.
Слід відмітити, щоцей захід викликав надзвичайну зацікавленість не тільки серед студентів, а і серед викладачів кафедр і тим самим сприяв популяризації студентської науки, яка є невід’ємним компонентом підготовки майбутніх науково-педагогічних кадрів і важливою складовою лікарської професії.