НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

01.12.2012
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ
Перший день зими 2012 року знаменувався не лише аномально високою температурою на стовпчиках термометрів. Цей день запам’ятався також дуже теплим та цікавим спільним засіданням двох студентських наукових гуртків НМУ імені О.О. Богомольця. Кафедра хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії (завідувач кафедри член-кор. НАМН України, проф. В.О. Маланчук) та кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету (завідувач кафедри проф. О.Б. Яременко) об’єднали свої зусилля, щоб суботнього ранку провести спільну зустріч на базі Київської міської клінічної лікарні №3. Викладачі та студенти мали змогу обговорити хвороби порожнини рота у пацієнтів із хронічним неспецифічним захворюванням легень, послухати про історію кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету та навчитися ефективно встановлювати контакт із пацієнтами. Таке незвичайне засідання вдалося організувати завдяки взаємній співпраці керівників гуртків О.І. Бодарецької та А.В.  Копчака.
Зустріч розпочалася з доповіді Ю. Пономаренко, студентки 3 курсу. Тема її роботи – “Історія кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету в контексті становлення стоматологічної освіти в Україні”. Цікаві моменти з життя кафедри ілюструвалися архівними фотографіями та документами. Усі матеріали будуть представлені у книзі, яку зараз готує до друку асистент кафедри І.П. Тарченко.
Також на засіданні Н. Литвинова та С. Познякова, студентки 4 курсу, представили результати своїх досліджень, підготувавши доповідь “Захворювання порожнини рота у хворих з хронічним неспецифічним захворюванням легень”. Під керівництвом асистента кафедри внутрішніх хвороб Д.В. Добрянського молоді науковці організували обстеження пацієнтів на базі пульмонологічного відділення КМКЛ №3. На обговоренні після виступу гуртківці активно ділилися своїми думками щодо поставленої теми та з’ясовували специфіку стоматологічного лікування у хворих із ХНЗЛ.
Наприкінці засідання на студентів чекав сюрприз – майстер-клас "Прийоми ефективної комунікації у практиці лікаря та медичного психолога". Молодий психолог Сергій Литвин, студент КНУ імені Тараса Шевченка, не просто читав лекцію про ефективне спілкування з пацієнтами, він активно залучав усіх до обговорення, проводив різноманітні вправи. Гуртківці дізналися, як правильно “читати” міміку та жести хворого і спілкуватися з пацієнтом його мовою.
Таке спільне засідання студентських наукових гуртків кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету та кафедри хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії проводиться уже не вперше. Наприкінці грудня минулого року студенти вже збиралися разом. На засіданні обговорювали вплив захворювань порожнини рота на розвиток і перебіг серцево-судинних хвороб, особливості знеболення та проведення операцій в ротовій порожнині у пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи. Успішна співпраця підтверджує тісний взаємозв’язок щелепно-лицевої хірургії і стоматології із загальною терапією, в основі якого – об’єктивні зв’язки і взаємний вплив захворювань порожнини рота та загального стану організму. Подальша спільна робота наукових гуртків допоможе студентам отримувати нові знання, аналізувати та оцінювати захворювання порожнини рота і щелепно-лицевої ділянки в контексті всебічного обстеження організму хворого та обирати ефективне лікування пацієнтів у майбутній клінічній практиці.