НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

11.12.2012
РОБОЧИЙ ВІЗИТ ДО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ УНІВЕРСИТЕТУ УТРЕХТА (НІДЕРЛАНДИ)
З 2011 року НМУ є одним із партнерів у європейському проекті TЕMPUS-MUMEENA «Модернізація додипломної медичної освіти в країнах східного сусідства». У рамках цього проекту 20-23 березня 2012 року в Медичному центрі університету Утрехта (Нідерланди) було проведено програму-тренінг «Розвиток клінічного мислення на основі ситуаційних завдань» (Cased-Based Clinical Reasoning, CBCR) для 14 викладачів медичних університетів Грузії, України та Азербайджану, які братимуть участь у створенні і впровадженні курсу CBCR. Роботою групи керував координатор цього напряму проекту MUMEENA проф. Олле тен Кате, провідний фахівець Медичного центру університету Утрехта (UMC). Мені пощастило представляти НМУ імені О.О. Богомольця на тренінгу, хотілося б поділитись своїми враженнями.
Медичний факультет університету Утрехта був заснований у 1636 р. та має давні традиції. На його базі у 2000 р. створено сучасний Медичний центр університету Утрехта, до складу якого входять також науково-дослідний центр, академічний госпіталь на 1042 ліжка та дитяча клініка Вільгельміни на 174 ліжка. Медичний центр університету Утрехта – один із восьми подібних центрів у Нідерландах. Для його характеристики слід зазначити, що тут працюють 10882 співробітники, бюджет складає 898 мільйонів EUR, з них 539 – на клініку, 294 – на наукові дослідження і освіту, навчаються 3398 студентів-медиків та заклад має 156 канд. дисертацій і 2113 публікацій у журналах на рік.
Також у 2000 р. для UMC збудовано архітектурний комплекс за спеціальним проектом. Яскравий сучасний навчальний корпус витримано у кольорах, що символізують основні системи організму. Червоні сходи і переходи нагадують про кров і судини, прозорі перегородки – про нервову систему, жовті і світло-зелені конструкції – про системи дихання і травлення. У холах і коридорах між навчальними кімнатами створено осередки «навчального ландшафту» (educational landscape), де є книжкові шафи з підручниками і довідниками для студентів і обладнано комп’ютеризовані робочі місця з доступом до мережі Інтернет.
Програма підготовки лікарів у UMC розрахована на 6 років, більше 300 студентів починають навчання щорічно, через 3 роки за результатами тестів 40 студентів можуть потрапити на 4-річний курс з науковим ухилом SUMMA (Selective Utrecht Medical Master), всі інші отримують диплом лікаря загальної практики після 6 років навчання. Навчальна програма UMC суттєво відрізняється від нашої. У ній немає звичних для нас окремих дисциплін «Анатомія», «Гістологія», «Біохімія» та ін. Теоретичні і клінічні дисципліни вивчаються у інтегрованих блоках, присвячених певній системі або процесам, наприклад, «Мозок, органи чуття і руху», «Метаболізм», «Кровообіг» і т.п. Слід виділити такі особливості навчальної програми UMC:
n       Інтегровані навчальні блоки по 5 тижнів з активними заняттями в групах з 12-14 студентів
n       Щотижневі курси відпрацювання практичних навичок обстеження хворого, діагностичних і лікувальних процедур на тренажерах
n       Тренування клінічного мислення на основі ситуаційних завдань у форматі “кожен студент – викладач” під керівництвом клініцистів
n       Контакти з пацієнтами з 1-го року, клінічна практика з 3-го року навчання
n       Елективні курси з 3 по 6 роки, складають 20 % програми
n       Тестування прогресу у навчанні на 4-й і 5-й роки
n       Наукова робота кожного студента на 6-й рік і клінічна практика з високою відповідальністю
Безумовно, така програма є сучасною, гнучкою, має наукову і клінічну спрямованість. Однак у UMC існують певні проблеми щодо клінічної підготовки студентів. Практичні заняття біля ліжка хворого для групи студентів не проводяться, в академічному госпіталі навіть не передбачені навчальні кімнати. Студент може працювати з хворим під час клінічної практики сам на сам, виконуючи окремі завдання лікаря і консультуючись з ним. Але для цього потрібна інформована згода пацієнта. Крім того, у високоспеціалізованих відділеннях госпіталю не можна побачити прості клінічні випадки, з якими буде мати справу сімейний лікар. Саме тому для студентів 1-3 років навчання, які не мають достатніх можливостей працювати безпосередньо з хворими, розроблено спеціальний курс з розвитку клінічного мислення.
Курс «Розвиток клінічного мислення на основі ситуаційних завдань» (CBCR) започатковано у 1995 р. в університеті Амстердама, з 2005 р. проф. Олле тен Кате запровадив цей курс у UMC. Курс складається з 10 занять по 2 години, 1 кредит на навчальний рік. Заняття проводяться 1 раз на 2-4 тижні, після вивчення відповідного теоретичного блоку. Ситуаційні завдання створюються групою клініцистів, моделюють процес клінічного розбору хворого і діагностики певного синдрому або захворювань певної системи. Учасники заняття отримують послідовно фрагменти інформації, на кожному етапі обговорюють можливі варіанти діагнозів, складають таблиці і алгоритм подальших дій. Таким чином, навіть студенти 1-го року навчання усвідомлюють взаємозв’язок між отриманими теоретичними знаннями і вчаться використовувати їх в подальшій клінічній практиці ще до того, як вперше зустрінуться з хворими.
Особливістю курсу CBCR є також методика підготовки і проведення інтерактивних занять в групах з 10-12 студентів. Кожен студент бере активну участь в обговоренні і 2 рази за курс виступає в ролі викладача. Викладач-консультант тільки спостерігає, направляє і оцінює роботу студентів. Для занять потрібні три варіанти методичних розробок: для викладача-консультанта, студентів-викладачів і інших студентів. Оцінка за курс включає бали за активність під час занять і підсумковий тестовий контроль.
Впровадження курсу CBCR в університетах Грузії, України та Азербайджану передбачає вирішення ще одного завдання проекту MUMEENA –  привернути увагу до вивчення геріатрії. Планується створити для курсу ситуаційні завдання, що моделюють найбільш поширені захворювання людей похилого віку. Адже проблеми таких пацієнтів все частіше зустрічаються в сучасній практиці сімейного лікаря.
Варто підкреслити, що інтенсивний англомовний тренінг для викладачів у Медичному центрі університету Утрехта був нелегким випробуванням. Ми на собі відчули і переваги, і навантаження інтерактивного навчання. Але в той же час завдяки проекту MUMEENA отримали унікальну можливість побачити наживо роботу одного з провідних європейських університетів і поспілкуватися з колегами із інших країн.